Võrtsjärve Nädala Regatt

VÕISTLUSTEADE (NoR)


TONDISAARE MARATON ja VÕRTSJÄRVE NÄDALA REGATT 2022

TARTU LINNA MEISTRIVÕISTLUSED KLASSIDELE TREILERJAHID, RS
QUEST, KATAMARAAN F18, RS TERA, SUP laud


KORRALDAV KOGU
Tartu Kalevi Jahtklubi
Jahtklubi Meltemi
Saadjärve Katamaraaniklubi

AEG JA KOHT
1. juuli – 7. juuli 2022 Võrtsjärvel, Veldemani puhkekeskuses

REEGLID
Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (RRS 2021 – 2024), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.


KLASSID JA VÕISTLUSARVESTUS

Tondisaare maratonil
OPEN klass (oodatud purjetajad kõikidest klassidest), toimub üldarvestus.

Klassidele treilerjahid, RS Quest, katamaraan F18, RS Tera, SUP laud - Tartu linna meistrivõistlused

Lisaks toimub tervel regatil üldarvestus OPEN klassis.


OSAVÕTUMAKS
Treilerjahid 20 €
470/420, Mariner, RS Quest 15 €
Katamaraan F 18 15 €
Purjelaud 10 €
RS Tera 5 €
SUP laud 5 €

Tonisaare maratoni stardimaks 10 € (Võrtsjärve nädala regatil terve nädala osalejatele tasuta)


AJAKAVA

REEDE 1. juuli
kogunemine, avamine kell 19

LAUPÄEV 2 juuli
kell 9 -11 Tondisaare maratoni ja Võrtsjärve Nädala registreerimine Tammel PS! Tondisaare maratoni täpne kava leitav Veldemanis teadetetahvlil

LAUPÄEV 2. juuli
kell 12 Tondisaare maratoni start Tammel, autasustamine sama päeva õhtul Veldemani puhkekeskuses

Igal järgneval võistluspäeval kell 9.00 kiprite koosolek

PÜHAPÄEV 3. juuli
kell 10 hoiatussignaal päeva 1. sõidule

ESMASPÄEV 4. juuli
kell 10 hoiatussignaal päeva 1. sõidule

TEISIPÄEV 5.juuli
kell 10 hoiatussignaal päeva 1. sõidule

KOLMAPÄEV 6. juuli
kell 10 hoiatussignaal päeva 1. sõidule

NELJAPÄEV 7. juuli
kell 10 hoiatussignaal päeva 1. sõidule

LÕPETAMINE
NELJAPÄEV 7.juuli vastavalt teadetetahvlil märgitud ajal

REGISTREERIMINE
Paatide registreerimine võistlusele toimub ajakavakohaselt regatibüroos. Võistkonna esindaja registreerib võistlusele oma paadi ja meeskonna ning kinnitab kirjalikul registreerimisvormil allkirjaga nõustumise võistluse reeglitega.

PURJETAMISJUHISED
Purjetamisjuhised (SI) esitatakse teadetatahvlil ning nende arutelu ja küsimustele vastamine toimub kiprite koosolekul.

VÕISTLUSRAJAD
Võistlusrajad on kirjeldatud Purjetamisjuhistes.

PUNKTIARVESTUS
Kõigis klassides kehtib vähempunktisüsteem vastavalt RRS Lisale A, mis on muudetud järgmiselt:

Mahaviskamised:
1 - 4 sõitu 0 mahaviskamist;
5 - 9 sõitu 1 mahaviskamist;
9 ja enam sõitu 2 mahaviskamist;
Võistlused loetakse toimunuks, kui on purjetatud vähemalt 1 võistlussõit.

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
Võistlejad osalevad Võistlustel täielikult omal vastutusel (PVR reegel 1: 4, Otsus võistelda).
Korraldav kogu ega keegi tema ametnikest või esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega pärast seda nii vee peal kui maal tekkinud materiaalse kahju ja vigastuste eest nii isikutele kui varustusele.

AUHINNAD
Tartu linna meistritele medalid
Meistritele ja klasside parimatele – auhinnad
Võistlejatele diplomid

TÄIENDAV INFORMATSIOON
Maarja Vaher
Kristiine Roostar