Võrtsjärve Nädala Regatt

VÕISTLUSTE INFO


PURJETAMISJUHISED
VNR & TNS 2023 SI.pdf


VÕISTLUSTEADE (NoR)

TONDISAARE MARATON ja VÕRTSJÄRVE NÄDALA REGATT 2023

TARTU LINNA MEISTRIVÕISTLUSED KLASSIDELE TREILERJAHID, RS QUEST, KATAMARAAN F18 ja RS TERA


KORRALDAV KOGU

Tartu Kalevi Jahtklubi, Jahtklubi Meltemi, Saadjärve Katamaraaniklubi


AEG JA KOHT

30.juuni – 6. juuli 2023 Võrtsjärvel, Veldemani puhkekeskuses

REEGLID

Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (RRS 2021 – 2024), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.

KLASSID JA VÕISTLUSARVESTUS

Tondisaare maratonil OPEN klass (oodatud purjetajad kõikidest klassidest), toimub üldarvestus.

Klassidele treilerjahid, RS Quest, katamaraan F18, RS Tera - Tartu linna meistrivõistlused

Lisaks toimub tervel regatil üldarvestus OPEN klassis.


STARDIMAKS

Treilerjahid 25 €

Katamaraan F 18 25 €

470/420, Mariner, RS Quest, RS Feva 20 €

Purjelaud 10 €

RS Tera 5 €

Tonisaare maratoni stardimaks 15 € (Võrtsjärve nädala regatil terve nädala osalejatele tasuta)


AJAKAVA

REEDE 30.juuni

Kogunemine

LAUPÄEV 1.juuli 

Kell 9 -10 Tondisaare maratoni ja Võrtsjärve Nädala Regati registreerimine

Kell 10 Tondisaare maratoni start. Autasustamine sama päeva õhtul Veldemani puhkekeskuses

Kell 19:00 regati avamine

Igal järgneval võistluspäeval kell 9.00 kiprite koosolek

PÜHAPÄEV 2. juuli kell 10 hoiatussignaal päeva 1. sõidule

ESMASPÄEV 3. juuli kell 10 hoiatussignaal päeva 1. sõidule

TEISIPÄEV 4.juuli kell 10 hoiatussignaal päeva 1. sõidule

KOLMAPÄEV 5. juuli kell 10 hoiatussignaal päeva 1. sõidule

NELJAPÄEV 6. juuli kell 10 hoiatussignaal päeva 1. sõidule

LÕPETAMINE NELJAPÄEV 6.juuli vastavalt teadetetahvlil märgitud ajal


REGISTREERIMINE

Paatide registreerimine võistlusele toimub ajakavakohaselt regatibüroos. Võistkonna esindaja registreerib võistlusele oma paadi ja meeskonna ning kinnitab kirjalikul registreerimisvormil allkirjaga nõustumise võistluse reeglitega.


PURJETAMISJUHISED

Purjetamisjuhised (SI) esitatakse teadetatahvlil ning nende arutelu ja küsimustele vastamine toimub kiprite koosolekul.


VÕISTLUSRAJAD

Võistlusrajad on kirjeldatud Purjetamisjuhistes.


PUNKTIARVESTUS

Kõigis klassides kehtib vähempunktisüsteem vastavalt RRS Lisale A, mis on muudetud järgmiselt:

Mahaviskamised:

1 - 4 sõitu 0 mahaviskamist;

5 - 9 sõitu 1 mahaviskamist;

9 ja enam sõitu 2 mahaviskamist;


Võistlused loetakse toimunuks, kui on purjetatud vähemalt 1 võistlussõit.


VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

Võistlejad osalevad Võistlustel täielikult omal vastutusel (PVR reegel 1: 4, Otsus võistelda). Korraldav kogu ega keegi tema ametnikest või esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega pärast seda nii vee peal kui maal tekkinud materiaalse kahju ja vigastuste eest nii isikutele kui varustusele.


AUHINNAD

Meistritele ja klasside parimatele – auhinnad

Võistlejatele diplomid


TÄIENDAV INFORMATSIOON

Maarja Vaher

Kristiine Roostar